5041361867898880
Hecin 新型冠狀病毒抗原快速檢測套裝 (1個裝) 通過歐盟CE認証,.及TUV-EN ISO 13485 - 自行以鼻咽拭子採集方式進行檢測 - 只需15分鐘,快速取得檢測結果 - 準確度達97.63% (比對核酸測試) - 成效安全可靠 - Made in China 影片連結 https://youtu.be/NG1gmEXUuMc Product #: stdsino-Hecin 新型冠狀病毒抗原快速檢測套裝 (1個裝) 2024-12-07 Regular price: $HKD$8.0 Available from: Standard Sino (HK) LimitedIn stock