4765388592250880 Standard Sino (HK) Limited 眼鏡式防護面罩(眼鏡十膠片)/(單膠片) 眼鏡架十膠片 或 單膠片 適用於有配戴及無配戴眼鏡人士。 替換膠片可分開訂購。 膠片前後有保護膜,使用前請先移除。 Product #: stdsino-眼鏡式防護面罩(眼鏡十膠片)/(單膠片) 2021-11-26 Regular price: $HKD$5.0 Available from: Standard Sino (HK) LimitedIn stock
stdsinoStandard Sino (HK) Limited