5153725729603584 Standard Sino (HK) Limited 日本水銀口探探熱針 攝氏及華氏刻度 三角形玻璃身 不包括口探用的針套 Product #: stdsino-日本水銀口探探熱針 2023-01-29 Regular price: $HKD$20.0 Available from: Standard Sino (HK) LimitedIn stock